» Kliniken  

 
Dr. Erik H. Bergström AB bildades 1972 då Erik Bergström, Doctor of Acupuncture återvände till Sverige med familjen från Skottland.

Det var då den första kliniken för alternativ behandling i Sverige och intresset var enormt. Efter några år, trots många gånger fantastiska resultat, med akupunktur som enda behandling så fanns det alltid en liten grupp patienter som inte ”svarade” på akupunkturen. Erik Bergström kom då i kontakt med Medicine Professor Sigfrid Rilling i Stuttgart som hade ett samarbete med ett laboratorium som utförde helblodsanalyser på de viktigaste spårämnena som förekommer i kroppen. Erik Bergström hade en idé att eftersom metaller är elektriskt ledande och att akupunktur har med kroppens signalsystem att göra, kanske de som inte kände effekt av akupunktur var oförmogna att göra det p.g.a. en obalans i mineralinnehållet i kroppen.

Han började således 1976 med helblodsanalyser som skickades till Tyskland för analysering enligt atomabsorbtionsfotospektrometri. De obalanser som hittades rättades till med speciellt framtagna preparat och många gånger visade det sig att efter mineralkorringering behövdes ofta ingen annan behandling. Till exempel lider man av järnbrist och är trött så hjälper knappast akupunktur då måste man ha järntillskott. Det samma gäller alla de andra livsviktiga ämnen som skall finnas hos oss i specifika mängder.

En helblodsanalys är som det låter en analys på hela blodet inte enbart serum.

Numera kan en helblodsanalys även utföras i Sverige.

Nästa steg i klinikens utveckling kom när Professor Rilling började intressera sig för mörkfälts-mikroskopi, för att undersöka en droppe blod och utläsa hur det levande blodet arbetade. Se bilderna nedan.

Till vänster ser du den så kallade ”myntrulleformationen” vilket innebär att ytan på varje röd blodkropp blir starkt begränsad för upptag av syre och näring. ”Spindelnätet” mellan blodkropparna kallas fibrin och är en avfallsprodukt som inte är vattenlöslig. Urinsyrekristaller kan också upptäckas, dessa kan bl.a. orsaka ledbesvär om de finns i tillräckligt stora mängder.

Papain är ett ämne som har förmåga att bryta sönder de klibbande ämnen som klistrar samman blodkropparna. Det ges i en kur i kombination med mycket vatten - efterkontrollen visar enligt högra bilden en 100%-ig yta på varje röd blodkropp för syre-näringsupptag.

Det har hävdats att vi i detta i-land knappast kan få brister i mineralbalansen, men ponera att blodets upptagnings yta har varit starkt begränsad i många år ?Erik Bergström trodde på kopplingen.

Erik Bergström gick bort 1993 men hans fru Ruth och dotter Sandra driver verksamheten vidare med Helblodsanalyser och Mörkfältsmikroskopi. Dessa har Sandra arbetat med nu i 15 år.

Proceduren för provtagningarna är:

1. Mörkfält-prov:
E
n droppe blod tas i öronsnibben på plats och undersöks under mikroskop direkt.
Pris: 600:-

2. Helblodsanalys:
5ml. venblod tas efter 12 timmars fasta. Resultat erhålls inom 3 veckor då besöks- eller telefontid bestäms för genomgång och förklaring av provet.
Pris: 1.800:-